Публікації
Реконструкция здания в ДП КСКЦ Концерн Стирол в г. Горловке от строительной группы МОДУС
16/07/2018

ГАСІННЯ КОЛИВАНЬ КОНСТРУКЦІЙ БАЛОЧНОГО ТИПУ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ДП КСКЦ «КОНЦЕРН СТІРОЛ»

У статті розглянуті динамічні випробування елементів балкового типу, встановлених на фасаді ДП КСКЦ «Концерн Стірол» (м. Горлівка) при реконструкції, для гасіння коливань яких запропоновано динамічний гаситель. Згідно з архітектурною ідеєю фасаду дані елементи представляють не зв’язаніміж собою консолі вильотом 6–7 м, що схильні до ефекту вихрового збудження коливань у вітровомупотоці, за яких можуть виникати стійкі вібрації підвищеного рівня поперек вітрового потоку.

 

У процесі реалізації проекту виникла необхідність натурного визначення динамічних параметрів данихконструкцій та застосування спеціальних динамічних гасителів. Для зниження амплітуд коливань урезонансному режимі розроблені, виготовлені та змонтовані динамічні гасителі коливань для данихконструкцій. Виконані натурні динамічні випробування роботи конструкції з гасителями коливаньта без них з метою отримання інформації про ефективність їх застосування.

 

Cтаття